Baby adopteren


#1

hallo,

ik ben een vrouw van 25 jaar en wil graag een baby adopteren. ik wil graag weten waar en wat ik moet doen om een baby in adopie te nemen. ik hou van kinderen zoveel.

kan iemand me aub zeggen waar ik een baby kan adopteren?

 

 

 

 

 

 

 

 

 


#2

Hallo,

Meen je dit serieus? Je bent 25 en je wilt een kindje adopteren? Heb je een relatie en kan je zelf geen kinderen krijgen? Zo ja, dan kan je de juiste instanties wel vinden op het net, als je als zoekopdracht adopteren o.i.d. intypt, moet je vast een eind verder komen.

Succes.


#3

http://www.jongegezinnen.nl/jongegezinnen/ouderschap/Relaties/artikel3/?ArtArtikels={5DABF13E-F6A9-4583-A9E1-F68ACEC73334}

Een adoptieprocedure is opgedeeld in de volgende stappen

 1. Aanmelden bij de Stichting Adoptievoorzieningen
  Je kunt je voor adoptie inschrijven door middel van een aanmeldingsformulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de Stichting Adoptievoorzieningen. Na inschrijving ontvang je een BKA nummer (Buitenlands Kind ter Adoptie). Dit nummer bepaalt wanneer je in aanmerking komt voor de voorlichting.
 2. Voorlichting door de Stichting Adoptievoorzieningen, afdeling VIA
  De algemene voorlichting door de afdeling Voorlichting Informatie Adoptie (VIA) van de Stichting Adoptievoorzieningen start ongeveer twee jaar na jouw aanmelding. Tijdens zes bijeenkomsten komen vele onderwerpen rondom adoptie aan bod. Na deze bijeenkomsten worden jouw gegevens door de Stichting Adoptievoorzieningen doorgezonden naar de Raad voor de Kinderbescherming.
 3. Gezinsonderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming
  In principe vindt in het kwartaal volgend op de voorlichting het gezinsonderzoek plaats door de Raad voor de Kinderbescherming. Een raadsonderzoeker heeft meestal drie à vier gesprekken met jullie. Doel van de gesprekken is zicht te krijgen op de geschiktheid van de aspirant-adoptieouder(s) voor de opvoeding van een (buitenlands) adoptiekind en naar de mogelijke risico’s die hieraan zijn verbonden. Hiervan wordt een verslag gemaakt in het zogenaamde gezinsrapport. Het gezinsrapport bevat een advies aan het Ministerie van Justitie over de toekenning van een beginseltoestemming.
 4. Beginseltoestemming
  Wanneer uit het gezinsonderzoek een positief advies volgt, krijgt u van het Ministerie van Justitie de beginseltoestemming. In de regel ontvang je deze binnen twee à drie weken. Hiermee krijgt je in beginsel toestemming om een kind te adopteren, maar is geen garantie dat dit ook daadwerkelijk zal geschieden. Dit is afhankelijk van de vergunninghouders. U kunt er tijdens het gezinsonderzoek al voor gekozen hebben om jouw beginseltoestemming direct naar de vergunninghouder door te laten sturen. Natuurlijk dien je dan te weten bij welke bemiddelende instantie je je in wilt laten schrijven. Als dat tijdens het gezinsonderzoek nog niet duidelijk is, wacht het ministerie met het toezenden van de beginseltoestemming aan een vergunninghouder totdat je jouw keuze heeft doorgegeven.
 5. Inschrijven bij een vergunninghouder
  Met de hiervoor beschreven beginseltoestemming kun je je inschrijven bij een vergunninghouder. In de praktijk geeft de beginseltoestemming geen garantie op bemiddeling. De bemiddelende instanties hanteren ieder ook eigen richtlijnen en criteria voor bemiddeling. Redenen voor een vergunninghouder om van bemiddeling af te zien kunnen zijn: het niet voldoen aan specifieke eisen van een land van of het uiteindelijk overschrijden van de leeftijdsgrenzen voor adoptie. Tijdens het intakegesprek zullen de mogelijkheden van de vergunninghouder met betrekking tot jouw wensen besproken worden.
 6. Voorstel
  Nadat je bij de vergunninghouder op de wachtlijst heeft gestaan, zal er een voorstel voor een kind komen. De wachttijd is mede afhankelijk van jouw eigen voorkeuren. De bemiddelende instantie kan je hier meer duidelijkheid over geven. Wanneer je gebeld wordt over een voorstel, zal dit in de regel niet afwijken van hetgeen je tijdens het intakegesprek bij de vergunninghouder hebt besproken. Na het accepteren van het voorstel zullen de formaliteiten verder afgehandeld worden
 7. Na de plaatsing
  Nadat het kind bij jullie in het gezin is gekomen, dien je binnen vijf dagen inschrijving plaats te laten vinden bij de afdeling Bevolking van de gemeente waar u woont. Waarschijnlijk is je  wel duidelijk of het land waaruit je geadopteerd hebt het Haags Adoptieverdrag heeft ondertekend en geratificeerd. Wanneer dit het geval is en de uitspraak is tijdens jouw verblijf in het land van herkomst in werking getreden, hoef je niets te doen. Wanneer er geen adoptie-uitspraak heeft plaatsgevonden (de vergunninghouder zal je hiervan op de hoogte stellen) dient je jouw kind binnen acht dagen aan te melden bij de plaatselijke politie voor een vergunning tot verblijf. Ook dien je dan bij het kantongerecht het gezag (voogdij) over jouw kind aan te vragen.

Zelfdoeprocedure
Wanneer je een contact of relatie in het buitenland hebt, is het soms mogelijk om zelf een deel van de adoptieprocedure te verzorgen. Het betreft dan het deel van de procedure na het verkrijgen van de beginseltoestemming. Deze wijze is minder eenvoudig dan via de vergunninghouder. Zaken die anders door de vergunninghouder worden geregeld zul je zelf moeten doen. Hiervoor moet jij of jouw contactpersoon goed op de hoogte zijn van wetten en regels in het betreffende land. Jouw contact dient gecontroleerd te worden door één van de vergunninghouders. Dit om uit te sluiten dat het kind ten onrechte door de adoptie van biologische ouders en familie gescheiden wordt. Ook voor de zelfdoeprocedure is een geldige beginseltoestemming nodig. Vooralsnog is het zo dat in verdragslanden geen deelbemiddeling mogelijk is. Dit zijn de landen die het Haags Adoptieverdrag hebben ondertekend.

Meer informatie
Meer informatie over adoptie van een kind uit het buitenland en de adoptieprocedure vind je op de website van de Stichting Adoptievoorzieningen.
Met vragen kun je terecht bij de Adoptie-informatielijn van de Stichting Adoptievoorzieningen. Het telefoonnummer: (030) 233 03 40
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 9:30 - 12:30 uur

Ik heb de informatie op de site www.jongegezinnen.nl gevonden.

Hopelijk ben je een beetje wijzer geworden

Veel succes in ieder geval verder


#4


 

Wij hebben een kindje uit China nadat we eerst een tweeling hebben gekregen!

Van onszelf die tweeling maar ik kon geen kinderen meer krijgen. een adoptie procedure duurt meestal wel een jaar of 3-4 dus nog even geduld! Het kan ook zijn dat je een hele tijd niks meer ervan hoort en dan ineens......... een telefoontje! Maar heb je geen vriend of partner? Dat ik wel fijn iemand die je bijstaat! Ik zou dan ook nog eve gezellig trouwe leuk een huisje inrichten enz. Dat hebbe nwij ook gedaan en dan leef je er echt naar toe!!!!!!!

Groetjes !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Een trotsje moeder Gerjanne


#5

 email naar : sanniesassem@gmail.com

Ik hoop dat ik contact kan maken met een goede adoptie -ouder,  overweeg mijn kindje ter adoptie te stellen.

Graag zsm een 1e contact ivm met abortus wensen van de omgeving

Hartelijk dank