Regels

Forum Regels
Door gebruik te maken en lid te worden van de site www.ikkeben.nl geef je automatisch aan akkoord te gaan met onze regels en de beslissingen van de webmaster(s) en moderator(s) te respecteren.

 1. Gebruik van het forum:
  a) gebruik van www.ikkeben.nl staat open voor iedereen, leden en niet leden mogen alle berichten lezen en kunnen, na registratie, ook antwoorden op berichten en zelf nieuwe topics aanmaken.
  b) iedere Ikkeben gebruiker wordt geacht de normale fatsoensregels in acht te nemen, dat wil zeggen (maar is niet beperkt tot) geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, seksueel – georiënteerde berichten plaatsen en geen inbreuk maken op andermans privacy.
  c) iedere Ikkeben gebruiker wordt geacht om toepasselijke wetgeving in acht te nemen bij het plaatsen van berichten. Berichten die (mogelijk) de wet overtreden zullen verwijderd worden.

 2. Inhoud van berichten op het forum:
  a) de inhoud van de berichten die geplaatst worden dienen vrij te zijn van reclame en passend te zijn voor het forum waarbinnen het bericht geplaatst is.
  b) reclame maken voor jouw of enig ander bedrijf via een logo, al dan niet voorzien van een link, in je handtekening of bericht is uitdrukkelijk niet toegestaan. (uitzonderingen van babybanners daargelaten)
  c) het is uitdrukkelijk niet toegestaan, ondanks eventuele toestemming van de webmaster, zelfstandig berichten te plaatsen met reclame of promotionele inhoud.
  d) reclame uitingen kunnen pas na een email aan info@ikkeben.nl (uitsluitend indien ontvangen via de webmaster) door de webmaster(s) of moderator(s) op het forum of de website geplaatst worden.
  e) houd postings on topic, dat wil zeggen, gaat het over een eerste lachje, houd het daar dan ook bij.
  f) De webmaster(s) en de moderator(s) kunnen “waarschuwingen” uit delen als je bericht om wat voor reden dan ook niet past binnen een forum of op de site. Na 2 waarschuwingen kan er een periode zijn waarin je berichten eerst door de moderators goedgekeurd moeten worden voordat ze op het forum verschijnen.
  g) bij aanhoudend “overtreden” van de regels kan de periode genoemd bij punt f omgezet worden in een onbepaalde tijd of in ernstige gevallen zelfs resulteren in een “verbanning” van het forum.
  h) De webmaster(s) en moderator(s) hebben altijd gelijk en zullen niet inhoudelijk ingaan op beslissingen welke aard dan ook of in discussie gaan.
  i) De moderatie vind plaats door meeschrijvende en meelevende mede-ouders , hou ze in ere.

 3. Moderatie:
  a) het hele forum word gemodereerd, dat wil zeggen dat een nieuwe topic wel eerst verschijnt op het forum en achteraf door één van de moderatoren wordt beoordeeld en na eventuele wijzigingen, verplaatst wordt naar de juiste plek op het forum.
  b) berichten die, naar oordeel van webmaster(s) en/of de moderator(s), niet geschikt zijn voor een bepaald gedeelte kunnen zonder opgaaf van redenen geheel of gedeeltelijk verplaatst of verwijderd worden.
  c) daarnaast behoudt ikkeben.nl zich het recht voor om onderwerpen die naar oordeel van Ikkeben.nl , de moderator(s) of webmaster(s) niet relevant (meer) zijn te sluiten of te verwijderen.

 4. Overig:
  a) noch Ikkeben.nl , noch de webmaster(s), noch de moderator(s) zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten die op het forum geplaatst worden.
  b) Ikkeben.nl, de webmaster(s) en moderator(s) hebben geen enkele invloed op de snelheid, toepasselijkheid of volledigheid van reacties.
  c) de inhoud van de berichten toont de expressie van de auteur, niet die van Ikkeben.nl.
  d) mocht je toch hinder ondervinden van de inhoud van een bericht, dan raden we je aan contact op te nemen met een moderator of mail naar info@ikkeben.nl , indien nodig wordt of worden de bericht(en) verwijderd of aangepast.
  e) bij iedere constatering van het op ongeoorloofde wijze toegang verkrijgen tot de site of het forum, behouden wij het recht om dat account te stoppen en/of te verwijderen van het forum zonder enig uitleg of verantwoording.

Met vriendelijke groet,
De Webmaster van www.ikkeben.nl